Om oss

Välkommen till sidan Vårdkvalitet.se! Det här är en informationssida om de regler och lagar som gäller för hälso- och sjukvården och de olika yrkesgrupperna som finns där. Sidan har ett rent folkbildande syfte, det vill säga att på ett allsidigt och sakligt sätt sprida information om regler i sjukvården så att de når en bredare massa.

Det är viktigt att som patient och skattebetalare känna till hur sjukvården i Sverige fungerar. Det är viktigt att känna till sina rättigheter, exempelvis om man skulle bli utsatt för felbehandling av en läkare. Problemet är att informationen om hur man ska agera om man har synpunkter på vårdens kvalitet eller på den behandling man har fått ofta är rätt svår att förstå. Vårt mål är att på ett konkret sätt beskriva dessa regler och hur du som patient kan agera när du tycker att du har blivit behandlad på ett felaktigt sätt.

När det gäller tillsyns- och disciplinärenden inom hälso- och sjukvården så behandlas dessa i disciplinnämnden för sjukvård, eller hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd, som den heter rent formellt. Mer information om deras verksamhet finns här.