Läkartidningen

Tidningen ges ut av Läkartidningen Förlag AB som ägs av Sveriges Läkarförbund. Läkarförbundet ansvarar för vad som står på ledarsidan och på särskilda sidor i tidningen. Övriga vetenskapliga artiklar står självständiga när det kommer till publicering. Dock granskas de vetenskapliga artiklarna av 200 referenter under ledning av tidningens medicinska redaktörer innan publicering. Läkartidningen finns både som pappersutgåva och på webben. Papperstidningen gavs ut för första gången 1904 och har sedan dess getts ut en gång varje vecka. Upplagan har legat på cirka 42 600 exemplar. Förlaget som äger tidningen ger även ut böcker och anordnar symposier och karriärkvällar. De har även en speciell sajt för karriärrelaterat material och platsannonser.

Läkartidningen innehåller debatter

Läkartidningen har på en plats i tidningen och på webben en del som heter Opinion. Där kan skribenter skriva om ämnen de vill debattera om. De som läser kan sedan kommentera genom att skriva ett debattinlägg. Ett exempel på en debattartikel skriven av Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen, och Christina Broman, projektledare för Socialstyrelsen är när de argumenterar för att landstingen, regionerna och kommunerna ska ha en gemensam syn på processen för god palliativ vård och omsorg. De säger att detta kommer att underlätta planering och fördelning av ansvar bland aktörerna när det gäller samverkan. De säger också att en god palliativ vård ges av personal som fortbildas inom området.

Läkartidningen innehåller även en annan debattartikel, skriven av Christian Åkermark som är specialist i ortopedisk kirurgi i Stockholm. Han argumenterar för att cyklister ska använda lykta när de cyklar i mörker. Han vill skapa mer information om skador och följdverkningar som kan hända vid hjärnskakningar, som är vanliga vid cykelolyckor. Hans önskan är att Läkarförbundet, Cykelfrämjandet och Transportstyrelsen ska arbeta tillsammans för att informera människor om risker samt ge dem olycksfallsstatistik som skapar medvetenhet om cyklisters situation idag. Christian Åkermark skriver att man ska uppmuntra cyklandet eftersom det är en hälsofrämjande aktivitet men man ska informera om farorna runt omkring.

Läkartidningen publicerar nyheter

Läkartidningen innehåller många vetenskapliga artiklar.

Läkartidningen har nyheter som en del av tidningen. Där publiceras dagsfärska nyheter till skillnad från de ständigt är aktuella vetenskapliga artiklarna som publiceras i tidningen under Klinik och Vetenskap. I en nyhet, skriven av Felicia Lindberg, står det att man har hittat antikroppar mot rabies i blodet hos fladdermöss i Sverige. Detta resulterar i att Sverige inte längre kan anses vara ett rabiesfritt land, vilket det har varit sedan 1896. Åke Lundkvist, professor i virologi vid Uppsala Universitet, säger att man ska uppsöka vård om man blir biten av en fladdermus. Rabies är nästintill 100 procent botbar om man hittar sjukdomen i ett tidigt skede.

En annan nyhetsartikel i Läkartidningen, skriven av Joakim Andersson, handlar om att en specialistutbildning i akutsjukvård startar i Uppsala. Utbildningen lades ner 2012 på grund av sparpaket men nu finns det möjlighet till utbildningen i staden igen. Martin Wohlin, universitetslektor i akutsjukvård vid Uppsala universitet, säger att detta kan ge stor effekt vid akutmottagningar när det gäller arbetsgången. En specialutbildad läkare inom akutsjukvård kan ta mer initiativ, ta mer ansvar och har en förmåga att kommunicera med andra ansvarstagande läkare. Detta kan göra skillnad,säger Wohlin.

Läkartidningen innehåller många delar

Läkartidningen är en tidning som läses av många inom läkaryrket och andra i den medicinska branschen. Den utkommer varje vecka och finns både som pappersutgåva och som digital tidning. Den innehåller många delar vilket gör den till en mycket varierad tidskrift. I tidningen finns både ledare och debattartiklar. Där debatteras många ämnen som är aktuella inom vård och omsorg. Debattsidan ger också möjlighet för andra att kommentera artiklarna och skriva ett debattinlägg. Läkartidningen innehåller också vetenskapliga artiklar och dessutom en nyhetssida med dagsfärska artiklar. Där berättas om det som händer i Sverige just nu, som har med branschen att göra. I tidningen finns också platsannonser om man är på jakt efter ett nytt jobb.